Carol70 » Specials » Gedachten bepalend voor geluk
Kennis maakt macht, daarom is weten een pracht!

Gedachtenleven bepalend voor individuele welzijn en welvaart

Gedachtenleven bepalend voor individuele welzijn en welvaart Dr. Caroline Leaf heeft sinds 1981 onderzoeken verricht naar het menselijk brein, waarbij ze op een eenvoudige en praktische wijze de wetenschappelijke principes van de hersens in relatie brengt tot de intellectuele en emotionele aspecten van het individu. Een zonnig humeur, vanwege gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus, als een weldaad voor het persoonlijk welzijn en het bereiken van welvaart is de kern van haar bevindingen.
Door de eeuwen heen heeft men op grond van de Bijbel geweten dat geloof, hoop en liefde de sleutels zijn tot een succesvol leven. De wetenschap heeft echter pas in de afgelopen decennia deze Bijbelse waarheden kunnen valideren. Op het gebied van neurologisch onderzoek zijn er harde bewijzen geleverd dat het menselijk lichaam, welke vanuit het brein wordt gestuurd, positief is ingesteld. Dat betekent dat het negatieve dat binnenkomt in de vorm van negatieve gedachten en emoties desastreus zijn voor het lichaam en het functioneren van het individu. Men heeft ook ontdekt dat de wijze waarop een individu informatie verwerkt even uniek is als een vingerafdruk. Dit denkproces kan echter ook negatief beïnvloed worden door vrees en doemdenken.
Succes en gezondheid worden verkregen wanneer een persoon in staat is om het negatieve van zich af te zetten en zich disciplineert in het concentreren op het positieve; het ware, waardige, rechtvaardige, welluidende, beminnelijke, deugdelijke, loffelijke en reine. Belangrijk hierbij is dat men niet uit het oog moet verliezen dat deze waarheden afkomstig zijn uit de Bijbel, het woord van de Here Jezus Christus. Positief denken op zich werkt niet, omdat de mens niet slechts een lichaam met een brein is, maar elk individu heeft ook een ziel en een geest. De nieuwe bevindingen bieden gelukkig wel een praktische en begrijpelijke manier om, bijna letterlijk, het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van het leven.
Verbijsterende onthullingen uit de Bijbel

Verbijsterende onthullingen uit de Bijbel

In de laatste decennia heeft de wetenschap een aantal formidabele ontdekkingen gedaan. Deze nieuwe onthullingen hebben betrekking op het universum, alsook op de mens en de maatschappij. Echter, komt m…
Gedachten nemen struikachtige gestalten aan in het brein

Gedachten nemen struikachtige gestalten aan in het brein

Wetenschappers hebben bewezen dat gedachten reëel zijn. Het brein bestaat uit zenuwcellen of neurons die op bomen en struiken lijken. Gedachten zijn waarneembaar als een oerwoud met biljoenen bomen op…
Succes of falen

Succes of falen

Neurologen hebben baanbrekende ontdekkingen gedaan ten aanzien van de werking van het menselijk brein. Zo heeft men recentelijk ontdekt dat het denkproces van elk individu net zo uniek is als een ving…
Breken met slechte gewoonten

Breken met slechte gewoonten

Er bestaat een scala aan gewoonteverslavingen, zoals gokverslaving, seksverslaving, gameverslaving, enzovoorts. Deze vorm van verslaving heeft te maken met de afhankelijkheid van een persoon aan een b…
Op weg naar blijdschap

Op weg naar blijdschap

Blijdschap geeft niet alleen maar een heerlijk gevoel, maar heeft ook vele positieve effecten op onze gezondheid, relaties en carriere. Echter schijnt blijdschap soms een heel complexe zaak en ver bui…
Gepubliceerd door Carol70 op 25-01-2012, laatst gewijzigd op 24-03-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://drleaf.com/index.php
  • http://www.sidroth.org/site/News2?page=NewsArticle&id=9555&news_iv_ctrl=0&abbr=tv_
Schrijf mee!